Dây chuyền chuỗi đá có thể điều chỉnh – Thép titan không đen, không rỉ

89.000